Gå til hovedinnhold

Populasjonsstruktur og dynamikk i sild

Florian Berg disputerer for ph.d.-graden ved Universitetet i Bergen fredag 4. mai med avhandlingen “Population structure and dynamics of Atlantic herring - A case study of herring inhabiting marginal habitats in Landvikvannet and its vicinity”.

Kunnskap om fiskepopulasjoners struktur og dynamikk er viktig for å vedlikeholde biodiversitet og populasjonskompleksitet. Atlantisk sild (Clupea harengus) er en av de økonomisk og økologisk viktigste artene i Nordøst-Atlanteren. Silda er også kjent for å ha en kompleks populasjonsstruktur. Likevel er de aktuelle strukturene og dynamikkene delvis ukjent og blir diskutert. I doktoravhandlingen økes denne kunnskapen ved (1) identifisering av sildepopulasjoner og deres struktur, og (2) søk etter spesielle karakterer som kan brukes til populasjonsdiskriminering.
 
I et lokalt område (Landvikvannet ved Grimstad på Sørlandet), ble tre forskjellige sildepopulasjoner identifisert, basert på ulik atferd og fenotypiske karakterer – f.eks. virvelantall, aldersbasert lengde, otolittform eller mikrostruktur. Populasjonene finnes samtidig i dette området under gyteperioden. Derfor danner disse populasjonene en metapopulasjon. En metapopulasjon kan ha stor innvirkning på den aktuelle forvaltningen av sild. Dessuten ble flere populasjoner observert blandet i et større område, men individuelle sild kunne ikke knyttes til en spesifikk populasjon.

 

I tillegg ble hybrider av to forskjellige populasjoner oppdrettet i et eksperiment under konstante miljøforhold, der kun saltinnholdet var forskjellig. Dette eksperimentet viste at fenotypiske karakterer er mer preget av genetiske enn miljøfaktorer (saltinnhold). 

 
Resultatene av doktoravhandlingen viser ny kunnskap om sildas populasjonsstruktur og dynamikk, faktorer som påvirker fenotypiske karakterer og mulige effekter på forvaltning. Resultatene bidrar dessuten til ny kunnskap om identifiseringsmetoder for sildepopulasjoner og styrker bruken av disse for å forstå den komplekse populasjonsstrukturen.
 

Tid og sted for disputasen

Fredag 4. mai 2018 kl. 10:15 i Stort auditorium, Høyteknologisenteret, Thormøhlensgate 55 i Bergen.

Personalia

Florian Berg
Copyright Lisa Berg

Florian Berg er født i 1988 og oppvokst i Bremen i Tyskland. Han fullførte mastergraden i marinbiologi ved Universitetet i Bergen i 2013. 

 
Doktorgradsarbeidet hans ble utført ved Havforskningsinstituttet og UiB med Aril Slotte (HI) og Arne Johannessen (UiB) som hovedveiledere.
 

Kontakt

Florian Berg, telefon: +47 942 09 887, e-post: florian.berg@imr.no