Gå til hovedinnhold

Antibiotikaresistens i havet


Mytilus edulis 16 12 09 (7)

Blåskjell (Mytilus edulis).

Fotograf: Erling Svensen / Havforskningsinstituttet

Didrik Hjertaker Grevskott disputerer 29.4.2020 for ph.d.-graden ved Universitetet i Bergen med avhandlingen "Bivalve mollusks as tools for monitoring antibiotic resistance in the marine environment".
 

Antibiotikaresistente bakterier er en av de største helseutfordringene verden står overfor i dag. For å begrense utviklingen har vi prøvd å kutte ned på bruken av antibiotika, og vært opptatt av å hindre at resistens blir spredd mellom mennesker og dyr. Men vi vet for lite om hvordan slike resistente bakterier sprer og utvikler seg i miljøet, inkludert havet.

I doktorgradsarbeidet til Didrik Hjertaker Grevskott ble skjell brukt som verktøy for å undersøke hvor mye antibiotikaresistente Escherichia coli-bakterier som finnes i norske kystområder. Over halvparten av skjellene var positive for E. coli. Nesten 40 % av bakteriene var resistente mot minst én type antibiotika. Fire prosent av bakteriene var multiresistente, som vil si motstandsdyktige mot flere ulike typer antibiotika. Det ble også funnet indikasjon på at resistente E. coli-bakterier kan overføre egenskapene for resistens videre til andre bakterier. Videre ble E. coli-bakteriene fra skjell sammenlignet med E. coli-bakterier fra mennesker, og disse var ganske like.

Grevskott har også brukt skjell til å undersøke forekomst av miljøbakterier og tilknyttet antibiotika- og metallresistens. Miljøbakterier ble samlet inn fra skjell fra mange steder langs kysten. Videre ble bakteriene identifisert og testet om de var resistente mot ulike typer antibiotika. Mesteparten av miljøbakteriene hørte til bakterieslektene Pseudomonas og Vibrio. Disse bakteriene viste seg å være intrinsisk resistente mot flere ulike typer antibiotika. I tillegg hadde disse bakteriene høy toleranse mot kobber, sink og kadmium.

Dette arbeidet styrker teorien om at miljøet, som havet, spiller en viktig rolle i å spre resistente bakterier. Kunnskap om hvordan resistens sprer seg vil hjelpe oss å begrense spredningen og dermed hindre problemet i å vokse seg større. Ved å bruke helt vanlige skjell som verktøy kan vi avsløre antibiotikaresistens i havet og dermed sikre at vi kan nyte skjellene uten å være engstelig for sykdom.

Personalia

Didrik Hjertaker Grevskott, født i 1991, er oppvokst og bosatt i Bergen. Han fullførte mastergraden i bærekraftig havbruksbiologi ved Universitetet i Bergen (UiB) i 2016. Doktorgradsarbeidet ble utført ved Havforskningsinstituttet (HI), under veiledning av professor Bjørn Tore Lunestad (HI/UiB), dr. Cecilie Smith Svanevik (HI), seniorforsker Marianne Sunde (Veterinærinstituttet) og dr. Nachiket P. Marathe.

Tid/sted for disputasen 

29. april 2020 kl. 13:15–15:00 
NB!  Pga. koronasituasjonen foregår disputasen via videokonferanse 

 

Disputasen kan følges digitalt her: https://tinyurl.com/y8wo3lar

Avhandlingen kan lastes ned her: http://hdl.handle.net/1956/21984