Kystnær torsk i indre Skagerrak

 • HI-045832.jpg

  Nullgruppetorsk

  Fotograf: Christina Fagerbakke / HI
 • Kysttorsk_HI-042186.jpg

Ann-Elin Wårøy Synnes disputerer for ph.d.-graden med avhandlingen «Seascape ecology of Atlantic cod (Gadus morhua) in coastal Skagerrak: population structure, connectivity, and role in fish assemblage” fredag 23. oktober 2020.

Ann-Elin Wårøy Synnes har vært tilknyttet Havforskningsinstituttet og prosjektet «Krafttak for kysttorsken» i Ytre Oslofjord i perioden 2017–2019. Feltarbeidet i Ytre Oslofjord er finansiert av Havforskningsinstituttet og Norges forskningsråd, gjennom Regionalt Forskningsfond Oslofjordfondet.

Prøveforelesning kl 10:15 – Disputas kl 12:15

Oppgitt emne for prøveforelesning: “The formation and maintenance of ecotypes and its evolutionary and ecological roles”

Tittel på avhandling: «Seascape ecology of Atlantic cod (Gadus morhua) in coastal Skagerrak: population structure, connectivity, and role in fish assemblage”. 

Prøveforelesning og disputas finner sted digitalt på internett i konferanseprogrammet Zoom (lenke under).

Disputasen blir ledet av dekan, professor Michael Rygaard Hansen, Fakultet for teknologi og realfag, Universitetet i Agder.

Opponenter:

 • Førsteopponent: Professor Kerstin Johannesson, Institutionen för marina vetenskaper, Gøteborgs universitet
 • Annenopponent: Seniorforsker ph.d. Hege Gundersen, Norsk institutt for vannforskning NIVA

Bedømmelseskomitéen er ledet av førsteamanuensis Lars Korslund, Institutt for naturvitenskapelige fag, Universitetet i Agder

Veiledere i doktorgradsarbeidet:

 • førsteamanuensis Even Moland, UiA (hovedveileder)
 • professor II Halvor Knutsen, UiA 
 • forsker Per Erik Jorde, Havforskningsinstituttet (medveiledere)

Disputasen er åpen for alle, men for å følge prøveforelesning og disputas må du melde deg som publikummer på denne lenken. Du får en Zoom-lenke i retur.

Synnes har fulgt doktorgradsprogrammet ved UiA, Fakultet for teknologi og realfag, med fokus på biologi/økologi.

Personalia: Ann-Elin Wårøy Synnes (1987, Kristiansand) bachelorgrad (2014) og mastergrad (2016) fra Universitetet i Agder. Tittel masteroppgave: «Natural selection against offshore Atlantic cod (Gadus morhua) in Skagerrak fjords?”

Ann-Elin arbeider nå som avdelingsingeniør ved Havforskningsinstituttet, Forskningsstasjonen Flødevigen i Arendal.