Gå til hovedinnhold

Effektivt rammeverk for simulering av romlig adferd til lodde i Barentshavet


lodde (Mallotus villosus)

Lodde (Mallotus villosus)

Fotograf: Jan de Lange, Havforskningsinstituttet

Salah Alrabeei disputerer 16. april 2024 for ph.d.-graden ved Høgskulen på Vestlandet med avhandlingen “A Computational Framework for Simulating and Modeling Migrations of the Barents Sea Capelin”.

Å forstå dynamikken i fiskevandring gir viktig innsikt i den romlig-temporale atferden til fiskebestander. Informasjonen er også avgjørende for bærekraftig forvaltning av høstede arter. Å spore individuelle fiskebevegelser i vidstrakte havområder har imidlertid utfordringer. Økologisk sett er optimale miljøbetingelser for vandringsaktiviteter vidt distribuert i akvatiske miljøer, noe som kompliserer forsøk på å forstå vandringsmønstre til fiskebestander. For å kunne gjenskape empiriske observasjoner, må beregningsmodeller være i stand til å integrere høyoppløselig miljøinformasjon og empiriske data med mindre oppløsning. Dette hensynet kan gjøre simuleringsprosedyren utfordrende.

Et beregningsorientert rammeverk for simulering

Avhandlingen utforsker simuleringstilnærminger som bidrar til forståelse av lodda i Barentshavet sine sesongmessige vandringsmønstre, og hvordan disse påvirkes av miljøendringer. Avhandlingen tar også for seg mål for å forutsi både tidspunktet og valget av gyteområder for lodde, ved å kombinere omfattende empirisk dataanalyse og beregningsmodellering.

Utvikling og syntese av metoder

Alrabeei har utviklet et rammeverk som integrerer individbaserte modeller (IBM) med evolusjonære nevrale nettverk og maskinlæringsmetoder for å assimilere miljøinformasjon. Ved bruk av dette rammeverket kan han nøyaktig gjenskape historiske preferanser for gyteområder og vandringsmønstre til lodde i Barentshavet.

En viktig del av Alrabeeis avhandling omhandler en ny beregningsalgoritme som gjør det mulig å simulere storskala flokkadferd til fisk ved å redusere beregningskostnadene. Resultatene i avhandlingen bidrar ikke bare til vår forståelse av loddens vandringsmønstre og valg av gyteområder, men viser også den praktiske nytten av det nyskapende rammeverket for å forbedre effektiviteten av simuleringsprosedyrer for å studere kollektiv fiskeadferd i omfattende havmiljøer.

Samarbeid og veiledning

Salah Alrabeei er stipendiat ved Institutt for datateknologi, elektroteknologi og realfagdatateknologi, Høgskulen på Vestlandet. Forskningen ble gjennomført som en del av et samarbeidsprosjekt mellom HVL og Havforskningsinstituttet (Bergen), med Sam Subbey (seniorforsker ved HI og professor II ved HVL) og Talal Rahman (professor, HVL) som veiledere.

portrettbilde av Salah Alrabeei
Salah Alrabeei

Prøveforelesning

16. april 2024 kl. 10.15 på HVL, rom M005, K2, campus Bergen

Disputas

16. april 2024 kl. 13.15 på HVL, rom M005, K2, campus Bergen

Opponenter

Professor Tom Michoel, Computational Biology Unit, Department of Computer Science, Universitetet i Bergen
Professor Patrick Sullivan, Department of Natural Resources and Environment, Cornell University, USA

Komitéleder

Professor Antoine Tambue, HVL

Disputasleder

Professor Volker Stolz, HVL