Gå til hovedinnhold

Insektmel i fiskefôr – helse, kvalitet og fordøyelighet


svarte soldatfluelarver

Svarte soldatfluelarver

Fotograf: Nina Liland / HI

Gopika Radhakrishnan disputerer 9. februar 2024 for ph.d.-graden ved Universitetet i Bergen med avhandlingen "Digestibility and functionality of black soldier fly larvae meal in Atlantic salmon feeds".

Akvakulturnæringen søker aktivt etter alternativer til tradisjonelle proteinkilder for å dekke gapet mellom tilbud og etterspørsel etter protein til fiskefôr. Nye proteinkilder som encellede proteiner, alger og insekter, er avgjørende for å produsere et mer bærekraftig fôr. Insektmel har fått mye oppmerksomhet på grunn av en skalerbar produksjon, passende næringsprofil, lavt karbonavtrykk og positiv innvirkning på fiskeytelse. Svarte soldatfluelarver (BSFL) er en av de mest brukte insekt-ingrediensene i dyrefôr.

I denne doktoravhandlingen ble bruken av BSFL-mel som en fôringrediens for laks og dens effekter på fordøyelighet og ytelse til fisken undersøkt. Det nyskapende med denne avhandlingen er testing av insektmel under kommersielt relevante forhold, i åpne merder gjennom hele sjøvannsproduksjonen. Videre ble det gjort arbeid med utvikling og testing av in vitro-metodikk for å studere fordøyelighet av ulike insektmel. Dette ble gjort ved å bruke kommersielle fordøyelsesenzymer samt ved å ekstrahere fordøyelsesenzymer fra laks og bruke disse til å simulere fordøyelsessystemet til laks.

Forsøkene in vivo viste at insektmel var lett fordøyelig av laks. Langtidsforsøket i merdene viste at laks som fikk en diett med opptil 10 % BSFL-mel, kunne prestere på samme nivå som fisk som fikk kommersielt fôr, og viste gunstige effekter på laksens immunrespons og leverhelse. Å inkludere insektmel i dietten ga ingen effekter på næringsinnhold eller kvaliteten på fileten. Resultatene fra in vitro-forsøkene støttet funnene fra in vivo, og kaster dermed lys over fremtidige muligheter for in vitro-metoder som relevante verktøy for å vurdere fordøyelighet av ingredienser.

Arbeidet i denne doktoravhandlingen bidrar til videreutvikling av in vitro-metoder for fordøyelighet og effektene av insektmåltider på velferd og kvalitet på laksefilet i kommersielt relevante forhold.

foto av Gopika
Gopika. Foto: Maria John, UiB

Personalia

Gopika Radhakrishnan (f.1995) har en bachelorgrad i fiskerifag fra KVAFSU, India, og en mastergrad i fiskeernæring og fôrteknologi fra Central Institute of Fisheries Education, Mumbai, India.

Doktoravhandlingen ble utført ved Havforskningsinstituttet (HI) under veiledning av dr. Ikram Belghit (HI), dr. Antony J. Prabhu Philip (HI) og dr. Nina S. Liland (HI/UiB).

Disputas

Tid og sted: 09.02.2024 kl.10.15–13.00 på Høyteknologisenteret i Bergen, Stort auditorium

Adgang for interesserte