Gå til hovedinnhold

Kan dietten påvirke immunsystemets utvikling hos berggylt?


En berggylt som holdes i en hånd

Berggylt (Labrus bergylta)

Fotograf: Erlend Astad Lorentzen / Havforskningsinstituttet

Angela Etayo disputerer 19. januar 2024 for ph.d.-graden ved Universitetet i Bergen med avhandlingen "Development of the adaptive immune system in ballan wrasse (Labrus bergylta) and the impact of different start-feed diets".

Ulike dietter kan ha en betydning for utviklingen av immunsystemet hos berggylt, da spesielt utviklingen av T-celler. Dette er et viktig funn, da berggylten har fått økt oppmerksomhet de siste årene, siden den regnes som en god «rensefisk». Den napper lus fra laks som oppdrettes i sjøen, og hjelper slik til med å holde lusetallene nede. Da bruk av vill berggylt som rensefisk ikke er bærekraftig, har oppdrett av berggylt blitt initiert. Oppdrettet berggylt har imidlertid enkelte helseutfordringer, og det er derfor et behov for å øke den grunnleggende kunnskapen rundt berggyltens utvikling. Nye dietter i startfôringsfasen har vist seg å gi helsegevinster for andre marine fiskelarver, men å utvikle slike dietter er utfordrende da både kostnader og praktiske forhold må avveies. Det er også viktig å vite når berggyltens immunsystem er ferdig utviklet og klar til å respondere på vaksiner.

Angela Etayo har i sin doktorgrad beskrevet utviklingen av immunsystemet hos berggylt ved å ta ut prøver av utviklingsstadier i larver som har blitt gitt to forskjellige dietter. Hun har studert dannelsen av immunorganer og analysert når og hvor genene i immunsystemet slås på. Avhandlingen fokuserer på genene i det adaptive immunsystemet, og særlig gener som uttrykkes av B- og T-celler, da de er viktig for antistoffproduksjon. Etayo har også studert antistoffer og transport av disse ut i slimlag. 

Angela Etayo sitt bidrag til forskningen har vært viktig for å bedre forstå immunsystemet hos berggylt, og man vil i fremtiden være bedre rustet til å utvikle gode berggyltvaksiner og bedre vaksineringsstrategier. Underveis har hun imidlertid også gjort oppdagelser som utgjør et betydelig bidrag til forskningsfeltet generelt, da hun sannsynligvis har oppdaget en ny rute for transport av antistoffer til fiskens tarm. Og spesielt i berggylt representerer tarmen en viktig barriere for bekjempelse av sykdom, da den mangler en mage og magesyre som er viktig for å nøytralisere sykdomsfremkallende patogener.

portrettbilde av Angela
Angela Etayo. Foto: Javier Etayo

Personalia

Angela Etayo ble født i Pamplona, Spania, i 1994. Hun studerte biologi og fullførte sin bachelorgrad i Tromsø med fokus på marinbiologi. Etter å ha fullført en mastergrad i akvakultur, startet hun sin doktorgrad ved Institutt for biovitenskap (UiB), som en del av Fish Disease Research Group (FDRG) og ved forskningsgruppen Fôr og ernæring ved Havforskningsinstituttet (HI). 

Arbeidet hennes ble veiledet av dr. Øystein Sæle (HI), professor emeritus Ivar Hordvik (UiB), førsteamanuensis Aina-Cathrine Øvergård (UiB) og professor Erling Olaf Koppang (NMBU).

Disputas

Disputasen holdes på Høyteknologisenteret, Stort auditorium, Thormøhlens gate 5 i Bergen den 19. januar 2024 kl. 10.15–13.00. 

Prøveforelesningen ble holdt på Høyteknologisenteret i Bergen den 5. desember 2023 med tittelen "Innate cellular immune responses in teleost fish".