Gå til hovedinnhold

Kan seismiske undersøkelser påvirke dyreplankton?


Calanus finmarchicus

Dyreplankton

Fotograf: Terje van der Meeren / Havforskningsinstituttet

Emilie Hernes Vereide forsvarer avhandlingen "The Effects of Seismic Surveys on Marine Zooplankton" for ph.d.-graden ved Institutt for biovitenskap, UiO, den 8. mai 2024.

Disputas – tid og sted: 8. mai 2024 kl. 13.15, Nucleus, Bikuben, Kristine Bonnevies hus, UiO
Disputasen vil også bli strømmet direkte via Zoom. Bli med på arrangementet her
Arrangementet åpner for deltakelse like før det starter, og stenger for nye deltakere ca. 15 minutter etter at det har begynt.

Prøveforelesning samme dag og sted kl. 10.15 med tittelen «Hoppekrepsens rolle i næringsnettene i Nordsjøen» 

Viktigste forskningsresultater

Menneskeskapt undervannsstøy, som båtstøy eller seismiske undersøkelser, er en økende kilde til forurensning og utgjør en potensiell trussel mot livet i havet. Seismiske undersøkelser kan påvirke sjøpattedyr og fisk negativt. Vi vet imidlertid lite om effekten på dyreplankton. Dyreplankton er avgjørende for marine økosystemer, og overfører energi fra lavere til høyere trofiske nivåer og spiller en viktig rolle i karbonsyklusen. 

Dette arbeidet undersøker påvirkningen av seismiske undersøkelser på dyreplankton, og kombinerer laboratorie- og feltarbeid samt undersøkelser av forskjellige arter, utviklingsstadier og effekter. 

Avhandlingen viser at seismiske luftkanoner har begrenset påvirkning på dyreplankton, med variasjoner påvirket av art, eksponeringsforhold og studiedesign. Mens visse dyreplankton-grupper kan oppleve økt dødelighet og atferdsendringer, viser andre minimal påvirkning. I tillegg understreker avhandlingen den skadelige effekten av raske trykkfall forbundet med seismiske luftkanoner på dyreplankton, og understreker variasjonen i hvordan forskjellige arter reagerer på ulike påvirkninger. Videre fremhever den viktigheten av å se påvirkningene i en større kontekst og anerkjenne potensiell innvirkning på andre organismer når man vurderer effekten av menneskeskapt undervannsstøy på marine økosystemer.

Bedømmelseskomité

Førstelektor Erik Selander, Biologisk institutt, Lunds universitet
Professor Ana Širović, Institutt for biologi, NTNU, Trondheim
Professor Adriana Lopes Dos Santos, Institutt for biovitenskap, Universitetet i Oslo

Veiledere

Forsker Karen de Jong, Havforskningsinstituttet, Bergen
Professor Josefin Titelman, Institutt for biovitenskap, Universitetet i Oslo
Forsker Anne Christine Utne Palm, Havforskningsinstituttet, Bergen
Mette Dalgaard Agersted, WSP Danmark

Portrettbilde av Emilie
Emilie H. Vereide. Foto: Ole Kaland/NRK

Personalia

Emilie Hernes Vereide fullførte i 2020 en mastergrad i marinbiologi ved Universitetet i Oslo, og har fra høsten 2020 til 2024 jobbet som doktorgradsstipendiat ved Havforskningsinstituttet (HI) i forskningsgruppe Økosystemakustikk. Arbeidet ble utført i forbindelse med prosjektet «ZoopSeis», finansiert av Norges forskningsråd (NFR: 302675) og ledet av Karen de Jong. Emilie har jobbet under veiledning av dr. Karen de Jong (hovedveileder), prof. Josefin Titelman (UiO), dr. Anne Christine Utne Palm og dr. Mette Dalgaard Agersted.