Gå til hovedinnhold

Beskatning

Sjømil

Havforskningsinstituttet gir i databasen SJØMIL tilgang til målingar over tid for blant anna temperatur, saltinnhald, fiskeriressurser og tidsserier om fiskeristatus frå ICES, Det internasjonale råd for havforsking.

Sjømil

Geodata

Kartklienten viser temadata Havforskingsinstituttet forvalter, og som er tilgjengeleg som WMS og WFS. Temadataa er organiserte i forskjellige grupper (artsfordeling fisk og sjøpattedyr, habitat og biotop, oseanografiske og geografiske forhold). I løysinga kan du se utbreiingskart for fisk og sjøpattedyr, korallrev/korallrevområde og overflatehavstraumar. Løysinga inneheld enkle funksjonar for navigering, moglegheiter for å endre rekkefølge på lag innanfor grupper og endre gjennomsiktigheit på laga.

Geodata

Barmar

BarMar er ein øksosystembasert database for Barentshavet og tilstøtande område. Databasen inneheld data om fysisk oseanografi, toktdata frå forskingstokt og fiskeridata lagra på eit 25x25 km2 regulært grid. Kartklienten tilbyr utbreiingskart for ulike fiskearter og oversiktskart for salinitet og temperatur. Karta kan lagrast eller skrivast ut som pdf.

Barmar

Normar

NorMar er ein øksosystembasert database for Noreg, Island, Færøyane og tilstøtande område. Databasen inneheld data om fysisk oseanografi, toktdata frå forskingstokt og fiskeridata lagra på eit 0.25 breddegrad x 0.5 lengdegrad regulært grid. Kartklienten tilbyr data frå fiskeri og forskingstokt for ulike fiskearter. Karta kan lagrast eller skrivast ut som pdf.

Normar