Gå til hovedinnhold

Beskatningsovervåking

 

Overvakingsaktivitet Beskrivelse Oppstart, frekvens Program Faggruppe Data tilgjengeleg Online
Referanseflåten Innsamling av data og biologiske prøver frå samarbeidande fiskefartøy 2001, årleg BAR Fiskeridynamikk 1
Innsamling av prøver frå mottak Innsamling av data for å rekne ut fangst i antal 1990, årleg BAR Fiskeridynamikk 2
Spøkelsesfiske med teiner Kartlegge omfanget av tap av teiner ved yrkes- og fritidsfiske 2014, rullerande KST Fiskeridynamikk 3
Pelagisk fangstsampling Bestilling av fangstprøver direkte frå fiskefartøy årleg NOR Fiskeridynamikk 4