Gå til hovedinnhold

Beskatningsovervåking

 

Overvåkningsaktivitet Beskrivelse Oppstart, frekvens Program Faggruppe Data tilgjengelig Online
Referanseflåten Innsamling av data og biologiske prøver fra samarbeidende fiskefartøy 2001, årlig BAR Fiskeridynamikk 1
Innsamling av prøver fra mottak Innsamling av data for å regne ut fangst  i antall 1990, årlig BAR Fiskeridynamikk 2
Spøkelsesfiske med teiner Kartlegge omfanget av tap at teiner ved yrkes- og fritidsfiske 2014, rullerende KST Fiskeridynamikk 3
Pelagisk fangstsampling Bestilling av fangstprøver direkte fra fiskefartøy årlig KST Fiskeridynamikk 4