Gå til hovedinnhold

Helse og smittespredning

Lakseluskartet

På lakseluskartet kan du se smittepresset av luselarver i sjøen, om fisken i oppdrettsanleggene har lusenivå som ligger over eller under den tilatte grensen, og hvor mye lus som ble observert på fisk som stod ute i vaktbur.

Lakseluskartet