Gå til hovedinnhold

Overvåking av fysisk og kjemisk miljø

 

Overvakingsaktivitet Beskrivelse Oppstart, frekvens Program Faggruppe Data tilgjengelig Online
Vintertoktet i Barentshavet Trålbasert og akustisk basert bestandsovervaking av botnfisk i BH 1984, årleg BAR Botnfisk

datahjelp@hi.no

Økosystemtokt Økosystemovervaking om hausten i BH 2004, årleg BAR Økosystemprosessar datahjelp@hi.no
Fugløya–Bjørnøya Hydrografi og plankton, vasstransport (sidan 1997), forsuring (AT, CT, 1 gang per år) 1968, 6 x årleg BAR Oseanografi og klima

South western part of the Barents Sea - Fugløya-Bear Island Section - Atlantic Water

IMR Zooplankton Barents Sea

Volume and heat flux - Fugløya-Bear Island (BSO) - Atlantic Water

Normalverdier for saltholdighet og temperatur i Havforskningsinstituttets faste snitt

Vardø Nord Hydrografi og plankton, forsuring (AT, CT, 1 gang per år) 1953, årleg BAR Oseanografi og klima

Central part of the Barents Sea - Vardø N Section - Atlantic Water

IMR Zooplankton Barents Sea

Normalverdier for saltholdighet og temperatur i Havforskningsinstituttets faste snitt

Forlenga Vardø N Hydrografi og plankton 2004, årlig KST Oseanografi og klima 5 datahjelp@hi.no
Fast snitt Svinøy-nordvest T, S, (N, Chl, Zpl), [Ppl], {Ph}, forsuring (AT, CT, 1 gang per år), AT, CT (sidan 2011) 1950 (1991) [2005] {2010} 5 x per år NOR Oseanografi og klima

Southeastern part of the Norwegian Sea - Svinøy-NW section - Atlantic Water

IMR Zooplankton Norwegian Sea

 

Fast snitt Gimsøy-nordvest (F forlenga snitt) T, S, (N, Chl, Zpl), [Ppl], {Ph}

1963 (1991) [2005] {2010} 4 x per år (3,5F, 8,11)

NOR Oseanografi og klima 7 datahjelp@hi.no
Fast snitt Gimsøy - nordvest AT, CT (havforsuring) 2012, 2013, 2015
1 x per år (mars)
NOR Oseanografi og klima

Eastern part of the Norwegian Sea - Gimsøy-NW section - Atlantic Water

IMR Zooplankton Norwegian Sea

Normalverdier for saltholdighet og temperatur i Havforskningsinstituttets faste snitt

Fast snitt Bjørnøya-vest (F forlenga snitt) T,S (N, Chl) [Zpl] {Ph} 1958 (1995) [1995] {2010} 4 x per år
(3,5F, 8,11)
NOR Oseanografi og klima

IMR Zooplankton Norwegian Sea

Normalverdier for saltholdighet og temperatur i Havforskningsinstituttets faste snitt

Sørkapp-vest (3 stasjonar) T, S 1978, årleg
1 x per år (8)
NOR Oseanografi og klima 10 datahjelp@hi.no
Økosystemtokt i Norskehavet T, S, N, Chl, Ppl, Zpl, fisk 1993
1 x per år (mai)
NOR Oseanografi og klima 11 datahjelp@hi.no
Stasjon-M, bøye erstatta vêrskip i 2011 T, S, (N, Chl), {T, S, Chl, O2, CO2} 1948 (1990) {2011} 4 -x per år {per time fra 2011} NOR Oseanografi og klima

 

Om prosjektet

Se data

Last ned data

 

Argo-bøyer (frittdrivande) T, S, O2, Chl 2002, ukentleg NOR Oseanografi og klima

Om prosjektet

Se data

Last ned data (Klikk på prikk som markerer en Argo float, og deretter klikk på link til nedlasting av data eller gå til ekstern link coriolis.eu.org)

Ships of opportunity Hurtigruta (Bergen–Kirkenes), Nuka Arctica (Nordsjøen/eggkanten–Grønland), Norrøna (Shetland/Nordsjøen–Island) ADCP, termosalinograf, XBT 1935 for Hurtigruta KST Oseanografi og klima

Termografdata fra Hurtigruten

Last ned data:

Månedsmidler

1998 MS Vesterålen

1999 MS Vesterålen

1999 MS Lofoten

2000 MS Vesterålen

2000 MS Lofoten

2001 MS Vesterålen

2001 MS Lofoten

2002 MS Vesterålen

2003 MS Vesterålen

2004 MS Vesterålen

2005 MS Vesterålen

2006 MS Vesterålen

2007 MS Vesterålen

2008 MS Vesterålen

2009 MS Vesterålen

2010 MS Vesterålen

2011 MS Vesterålen

2012 MS Vesterålen

2013 MS Vesterålen

2014 MS Vesterålen

2015 MS Vesterålen

2016 MS Vesterålen

Flødevigen Fysisk/kjemiske miljø-plankton 
Algeplankton fra ca 1981
1924- KST Plankton

Informasjon 

Se målinger fra Flødevigen

Last ned data

Fjordar i Skagerrak Temp, salt og oksygen 1920- KST Oseanografi og klima 16 datahjelp@hi.no
Oslofjord–Grenland Fysisk/kjemiske miljø-plankton
Delvis eksternt
1995 Oslofjorden, Grenland 2005 KST Plankton 17 datahjelp@hi.no
Kystovervåking Økokyst-Skagerrak Fysisk/kjemiske miljø-plankton
Zooplankton fra 1981
1990, 12-22x pr år KST Plankton 18 datahjelp@hi.no
Faste snitt Torrungen-Hirtshals Fysisk/kjemiske miljø-plankton
Algeplankton og n-salter inn 1980
Forsuring (AT, CT, 1 gang per år)
1951
9–12x per år
KST Plankton 19 datahjelp@hi.no
Rutegåande skip inkludert Hurtigruta Stavanger–Kirkenes (salt og tempdata) 1936–2016 KST Oseanografi og klima 20 datahjelp@hi.no
Faste stasjoner langs kysten (8 stasjonar) Fysisk/kjemiske miljø-plankton
Engasjerte prøvetakarar
 
1935
2–3 x per md
KST Oseanografi og klima

Om faste hydrografiske stasjoner

Se data fra målingene

Last ned data

Stasjoner:

Skrova

Bud

Eggum

Ingøy

Sognesjøen

Lista

Utsira Indre

Utsira Ytre

Fast snitt Utsira–Startpoint Miljøovervaking Nordsjøen, miljøtilstandsvurdering langs eit fast snitt T, S, N, Chl, Ppl, Zpl 1970/2005, 4 ganger i året NSJ Oseanografi og klima Normalverdier for saltholdighet og temperatur i Havforskningsinstituttets faste snitt
Radioaktivitetsovervaking Radioaktivitet, organisk analyse 3 årleg rullering alle havområde NSJ Miljøkjemi 23 datahjelp@hi.no
Forureiningsovervaking Forureining (biomarkørar for) og forekomst av mikroplast 3 årleg rullering alle havområde NSJ Miljøkjemi 24 datahjelp@hi.no
Hydrografiundersøkelser Del av regional dekning IBTS-tokta 2 ganger årleg NSJ Oseanografi og klima 25  datahjelp@hi.no