Gå til hovedinnhold

Overvåking av økologiske interaksjoner og biologisk mangfold

 

Overvåkningsaktivitet Beskrivelse Oppstart, frekvens Program Faggruppe Data tilgjengelig Online
Vintertoktet i Barentshavet Trålbasert og akustisk basert bestandsovervåkning av bunnfisk 1984, årlig BAR Bunnfisk 1
Økoystemtokt Økosystemovervåkning om høsten i BH, med datainnsamling fra alle komponenter i økosystemet 2004, årlig BAR Økosystemprosesser 2
Skadelige alger (kostholdsråd, skjell) Oppdrag fra Mattilsynet (35-40 stasjoner langs kysten 1990, 1 gang per uke, mar-okt KST Bentiske ressurser og prosesser 3
Overvåking av stillehavsøsters Overvåking av stillehavsøsters 2009 årlig, rullerende KST Bentiske ressurser og prosesser 4
Hummerreservater Bestandsovervåking av hummer i reservater og kontrollområder.  2004, årlig KST Bentiske ressurser og prosesser 5
Økologiske effekter gruvedrift Undersøkelser av effekter av gruvedrift på fjorder 2014, årlig KST Bentiske ressurser og prosesser 6
Overvåking av svamp og korall Overvåking av spesielt hensynskrevende bunnhabitater og responsen på miljøvariabler som forurensning, klimaendringer og havforsurning 2014, årlig NOR Bentiske ressurser og prosesser 7
Overvåking av rømt oppdrettslaks Overvåking av rømt laks i 165 elver 2014, årlig AKV Populasjonsgenetikk

Guddalselva (2000-2012)

Etneelva (2013-2017)

Regionale økosystemtokt

Økosystemtokt Nordsjøen Skagerrak (regionalt dekning, miljøforhold, plankton, fiskeegg og fiskelarver, April/Mai) T, S, N, Chl, Ppl, Zpl. fisk,egg/larver

Østlig del: T, S, O2, Chl, Ppl

1988/2005, årlig NSJ Økosystemprosesser 9