Gå til hovedinnhold

Overvåking av økologiske interaksjoner og biologisk mangfold

 

Overvakningsaktivitet Beskrivelse Oppstart, frekvens Program Faggruppe Data tilgjengeleg online
Vintertoktet i Barentshavet Trålbasert og akustisk basert bestandsovervåking av botnfisk 1984, årleg BAR Bunnfisk 1
Økoystemtokt Økosystemovervaking om hausten i Barentshavet, med datainnsamling frå alle komponentar i økosystemet 2004, årleg BAR Økosystemprosesser 2
Skadelege alger (kostholdsråd, skjell) Oppdrag frå Mattilsynet (35-40 stasjoner langs kysten) 1990, 1 g per uke, mars-okt KST Bentiske ressurser og prosesser 3
Overvaking av stillehavsøsters Overvaking av stillehavsøsters 2009 årleg, rullerande KST Bentiske ressurser og prosesser 4
Hummerreservat Bestandsovervaking av hummar i reservat og kontrollområde  2004, årleg KST Bentiske ressurser og prosesser 5
Økologiske effekter gruvedrift Undersøke ev. effekter av gruvedrift på fjordar 2014, årleg KST Bentiske ressurser og prosesser 6
Overvaking av svamp og korall Overvaking av spesielt hensynskrevjande botnhabitat og respons på miljøvariabler som forureining, klimaendringer og havforsuring 2014, årleg NOR Bentiske ressurser og prosesser 7
Overvaking av rømt oppdrettslaks Overvaking av rømt laks i 165 elver 2014, årleg AKV Populasjonsgenetikk

Guddalselva (2000-2012)

Etneelva (2013-2017)

Regionale økosystemtokt

Økosystemtokt Nordsjøen/Skagerrak (regional dekning, miljøforhold, plankton, fiskeegg og fiskelarver i april/mai) T, S, N, Chl, Ppl, Zpl. fisk, egg/larver

Østlig del: T, S, O2, Chl, Ppl

1988/2005, årleg NSJ Økosystemprosesser 9