Gå til hovedinnhold

Overvåking helse og smittespredning

 

Overvakingsaktivitet Beskrivelse Oppstart, frekvens Program Faggruppe Data tilgjengeleg online
Lakselusovervaking Overvaking av lakselusinfestasjoner på utvandrande laksesmolt 2010, årleg AKV Reproduksjon og utviklingsbiologi 2017
2016
2015
2014
2013
2012
Smittespreiingsmodeller Operasjonelle hydrodynamiske spreiingsmodeller for lakselus for heile kysten og i fjorder samt per produksjonsområde. Gir ut kopepodittettheit og fleire parameter på straum og andre forhold 2015, årleg, - ukentleg i sesongen AKV Oseanografi og klima Lakseluskartet
Andre patogen Overvaking av forekomst av viktige patogen. Ikkje eigne tokt, men får materiale frå andre, inkludert lakselustokt 2010, årleg AKV Sjukdom og smittespreiing datahjelp@imr.no