Gå til hovedinnhold

Overvåking helse og smittespredning

 

Overvåkningsaktivitet Beskrivelse Oppstart, frekvens Program Faggruppe Data tilgjengelig Online
Lakselusovervåking Overvåking av lakselusinfestasjoner på utvandrende laksesmolt 2010, årlig AKV Reproduksjon og utviklingsbiologi 2017
2016
2015
2014
2013
2012
Smittespredningsmodeller Operasjonelle hydrodynamiske spredningsmodeller for lakselus for hele kysten og i fjorder. samt per produksjonsområde. Gir ut kopepoditttetthet, samt flere parametere på strøm og andre forhold 2015, årlig, samt ukentlig i sesongen AKV Oseanografi og klima Lakseluskartet
Andre patogener Overvåking av forekomst av viktige patogener. Ikkje egne tokt, men får materiale fra andre, inkludert lakselustokt 2010, årlig AkKV Sykdom og smittespredning datahjelp@imr.no