Gå til hovedinnhold

Prosjekt: Aktiv forvaltning i kystsonen

Sula Foto  Jussi Evertsen.JPG
Partnere Hitra kommune, Frøya kommune, Guri Kunna videregående skole, Trøndelag fylkeskommune
Prosjektet ledes av Alf Ring Kleiven
Nettside https://aktivforvaltning.hi.no/

Med økt kunnskap om de marine ressursene langs kysten (blant annet gjennom marin naturtypekartlegging) åpner det seg også muligheter for en kunnskapsbasert forvaltning av de lokale ressursene.