Gå til hovedinnhold

Prosjekt: Algestatus

fluorisert dinoflagellat.jpg
Nettside Algestatus

Havforskningsinstituttet har som mål å samle og tilgjengeliggjøre informasjon om planteplankton fra instituttets overvåkningsaktivitet og andre overvåkningsprogrammer. Vi gjennomfører overvåkning av planteplankton mengde og sammensetning i havområdene rundt Norge og langs kysten i utvalgte prøvetakningspunkter.