Gå til hovedinnhold

Prosjekt: ConEvolHer

conecolher_300x300.jpg
Periode 01. januar 2015 - 31. desember 2019
Partnere Havforskningsinstituttet, Universitetet i Bergen, Ifremer, UC Santa Cruz
Prosjektet ledes av Fabian Zimmermann
Nettside http://conevolher.imr.no/

Basert på massiv datamengde på norsk vårgytende sild samlet gjennom årene, livshistorieteori og statistisk modellering, har dette prosjektet undersøkt hvordan disse observerte mønstrene henger sammen, og hvor mye av endringene som skyldes evolusjon. 

Resultatene fra prosjektet kan hjelpe med bestandsestimering og bærekraftig forvaltning av denne kommersielt og økologisk viktige bestanden, samtidig som de kommer til å øke vår forståelse om menneskeskapte evolusjonære endringer i naturlige populasjoner.