Gå til hovedinnhold

Prosjekt: CRISP

CRISP_300x300.jpg
Periode 01. januar 2011 - 31. desember 2019
Partnere Egersund Group, Havforskningsinstituttet, Nergård, Nofima, Simrad, Deep Vision, Norges Råfisklag, UiT, UiB, Norges Sildesalgslag, SFI
Prosjektet ledes av Aud Vold
Nettside http://crisp.imr.no/

CRISP er Havforskningsinstituttets senter for forskningsdrevet innovasjon (SFI) innen bærekraftig fangst, fangstkvalitet og fangstøkonomi. Senteret ble åpnet i mai 2011 og fikk 10 millioner kroner i årlig støtte fra Norges forskningsråd de neste åtte årene. 

Fire bedriftspartnere var med i senteret sammen med to universiteter, de to norske fiskesalgslagene og Nofima.

Prosjektet ble avsluttet i september 2019: God fangst fra avsluttet senterarbeid (nyhetssak sept. 2019)