Gå til hovedinnhold

Prosjekt: CRISP

CRISP_300x300.jpg
Periode 01. januar 2011 - 31. desember 2019
Partnere Egersund Group, Havforskningsinstituttet, Nergård, Nofima, Simrad, Deep Vision, Norges Råfisklag, UiT, UiB, Norges Sildesalgslag, SFI
Prosjektet ledes av Aud Vold
Nettside http://crisp.imr.no/

CRISP er Havforskingsinstituttet sitt senter for forskingsdreven innovasjon (SFI) innan berekraftig fangst, fangstkvalitet og fangstøkonomi. Senteret åpna i mai 2011 og fekk 10 millioner kroner i årleg støtte frå Noregs forskingsråd dei neste åtte åra. 

Fire bedriftspartnarar var med i senteret saman med to universitet, dei to norske fiskesalgslaga og Nofima.

Prosjektet blei avslutta i september 2019: God fangst fra avsluttet senterarbeid (nyhetssak sept. 2019)