Gå til hovedinnhold

Prosjekt: EcoNorSe

econorse_300x300.jpg
Periode 01. februar 2015 - 31. desember 2019
Partnere Havforskningsinstituttet, UiB, Havstovan, Marine Research Insitute, Grønlands Naturinstitut, Instituto Español de Oceanografía
Prosjektet ledes av Katja Enberg
Nettside http://econorse.imr.no/

I dette prosjektet har vi tatt sikte på å bedre vår forståelse om artsinteraksjoner og dynamikken i Norskehavet ved å utvikle og bruke moderne metoder for å identifisere og kvantifisere kosthold av disse økologisk og økonomisk viktige pelagiske fiskebestandene. 

Vi har brukt moderne statistiske metoder for å studere disse dataene, og økosystemmodeller for å teste hypoteser om økosystemenes dynamikk fra plankton, via fisk, til sjøfugl, under dagens klimaendringer. Prosjektet er en investering i forståelse og langsiktig overvåking og forvaltning av Norskehavet og andre økosystemer.