Gå til hovedinnhold

Prosjekt: Mareano

Mareano_300x300.jpg
Periode 02. januar 2006 -
Finansiert av Nærings- og fiskeridepartementet og Klima- og miljødepartementet
Partnere Havforskningsinstituttet, Norges geologiske undersøkelse og Kartverket sjødivisjonen
Prosjektet ledes av Havforskningsinstituttet
Nettside mareano.no

MAREANO kartlegg dybde, botnforhold, biologisk mangfald, naturtyper og forureining i sedimenta i norske kyst- og havområde. Havforskingsinstituttet, Norges geologiske undersøkelse og Kartverket utgjer utøvande gruppe i MAREANO, og gjennomfører den daglege drifta.

Det overordna ansvaret ligg hos programgruppa som blir leia frå Miljødirektoratet. Den øvste leiinga av MAREANO ligg i styringsgruppa som består av representantar frå fem departement: Nærings- og fiskeridepartementet, Klima- og miljødepartementet, Samferdsledepartementet, Olje- og energidepartementet og Kommunal- og moderniseringsdepartementet.