Gå til hovedinnhold

Prosjekt: Mareano

Mareano_300x300.jpg
Periode 02. januar 2006 -
Finansiert av Nærings- og fiskeridepartementet og Klima- og miljødepartementet
Partnere Havforskningsinstituttet, Norges geologiske undersøkelse og Kartverket sjødivisjonen
Prosjektet ledes av Havforskningsinstituttet
Nettside mareano.no

MAREANO kartlegger dybde, bunnforhold, biologisk mangfold, naturtyper og forurensning i sedimentene i norske kyst- og havområder. Havforskningsinstituttet, Norges geologiske undersøkelse og Kartverket utgjør utøvende gruppe i MAREANO, og gjennomfører den daglige driften.

Det overordnete ansvaret ligger hos programgruppen som ledes fra Miljødirektoratet. Den øverste ledelsen av MAREANO ligger i styringsgruppen som består av representanter fra fem departement: Nærings- og fiskeridepartementet, Klima- og miljødepartementet, Samferdselsdepartementet, Olje- og energidepartementet og Kommunal- og moderniseringsdepartementet.