Gå til hovedinnhold

Molekylærbiologisk laboratorium


kjersti

Molekylærbiologi er studiet av blant annet DNA, RNA og protein, og hvordan disse virker i ulike livsprosesser. Ved molekylærbiologisk laboratorium jobber det ingeniører, forskere, postdoktorer og masterstudenter med molekylærbiologisk grunnforskning, men også innen fagfelt som histologi, bakteriologi, cellebiologi, immunologi, proteomikk og genetikk. 

Laboratoriet bidrar til å løse spørsmål innen f.eks. fiske- og skjellhelse, genetikk og økologiske prosesser, reproduksjon og utvikling hos marine arter, fremtidens fiskefôr og oppdrettsfiskens ernæringsbehov.
 
Molekylærbiologisk laboratorium holder til i 1. et. i bygget som vender ut mot Nordnesparken i Nordnesgaten 50 og i Nordnesboder 4, 3. et.
 
Vi har et vidt spekter av metoder, noen eksempler:
  • Standard molekylærbiologiske teknikker (rensing av nukleinsyrer, PCR, RT-PCR (sanntids-PCR) og kloning
  • Genetiske metoder som fragment- og SNP-analyse (enkeltnukleotidpolymorfisme)
  • In situ-hybridisering
  • Celle- og virusdyrkning
  • Bakteriologiske metoder
  • Histologiske metoder som immunhistokjemi for bl.a. påvisning av smitteagens og snittskanning med billedanalyse
  • Proteomikk
Vi er nasjonalt referanselaboratorium for påvising av animalske proteiner i fôr vha. PCR-metode. Laboratoriet er akkreditert etter ISO17025 for tre metoder innenfor histologi og skjellhelse.