Gå til hovedinnhold

Prøvemottak og fartøylaboratorier


Vidar Fauskanger

På seksjon for prøvemottak og fartøylaboratorier er vi opptatt av å sikre en god prøveflyt for hele organisasjonen.​ Prøvemottaket er bemannet året rundt og tar imot prøver, registrerer dem før de opparbeides og sendes videre til analyselaboratoriene. Ansvarsområde fartøylaboratorier innebærer god kontakt med Rederi som har ansvar for drift av båten, og der vi hjelper med HMS og det tekniske utstyret på laboratoriene om bord.

Prøvemottak og Fiskelab 

Prøvemottaket har en rekke oppgaver i alt fra innhenting, prøvetaking, bearbeiding og homogenisering, til lagring av prøver. Mottaket har bred erfaring i håndtering av ulike prøveslag, ikke bare fisk og sjømat, men blant annet også tang og tare, matvarer, fôr og sedimentprøver. Utgangspunktet for mange analyser starter nettopp her. Fokus er på registrering i LIMS (laboratory information management system), disseksjon, veiing, måling, homogenisering og fordeling av prøver til ulike analyser og seksjoner. Laboratoriet har også kompetanse innenfor parasittologi og er behjelpelig med å samle parasitter fra fisk og analyserer dem. Metoden for frysetørring er akkreditert og danner grunnlaget til mange analyser som blir utført ved analyselaboratoriene eller sendt til eksterne partnere.

Fiskelab-en i NG33 er en fasilitet for opparbeiding, veiing og måling av diverse fiskeprøver. Bestilling av arbeidsplass og utstyr kan gjøres i rombestillingssystemet.

Fartøylaboratorier 

Laboratoriene om bord på Havforskningsinstituttets fartøyer er utstyrt med noen grunnleggende instrumenter og kjemikalieskap som brukes av toktpersonalet. Laboratoriene og utstyret blir inspisert på vernerunder og vedlikeholdt i tett samarbeid med Rederiavdelingen. En god dialog med rederiet er avgjørende for gjennomføring av vellykkede tokt.