Gå til hovedinnhold

FH 2009-4 Oversikt over tokt og faste oseanografiske stasjoner tatt i 2008

Sammendrag

Rapporten er en oversikt over tokt i regi av Havforskningsinstituttet og Universitetet i Bergen. Kartene viser hovedsakelig CTD- og trålstasjoner, men også planktonstasjoner. For de fleste toktene vises kurs- og stasjonskart samt overikt over når de faste snittene er tatt. Antall observasjoner pr. måned for de faste stasjonene er vist i egen tabell.