Særnummer 1b - rapport fra overvåkningsgruppen 2009