FH 2010-7 (endelig versjon)

Sammendrag

Kunnskapsstatus leppefisk, utfordringer i et økende fiskeri.

 

Last ned rapporten