Gå til hovedinnhold

FH 2010-7 (endelig versjon)

Sammendrag

Kunnskapsstatus leppefisk, utfordringer i et økende fiskeri.

 

HTTP/1.0 200 OK Server: Zope/(2.13.22, python 2.7.17, linux2) ZServer/1.1 Date: Sat, 10 Apr 2021 19:16:06 GMT Access-Control-Allow-Headers: x-requested-with,content-type Charset: utf-8 Connection: close Access-Control-Allow-Credentials: True Access-Control-Allow-Origin: * Access-Control-Allow-Methods: GET, OPTIONS Content-Type: text/html FH 2010-7 (endelig versjon) | Havforskningsinstituttet Gå til hovedinnhold

FH 2010-7 (endelig versjon)

Sammendrag

Kunnskapsstatus leppefisk, utfordringer i et økende fiskeri.