Gå til hovedinnhold

FH 2011 - 5: Otolittreferansesamling for lodde (Mallotus villosus) i Barentshavet

Sammendrag

Bente Røttingen og Jaime Alvarez startet i 2008 opp med å lage et referansemateriale for loddeotolitter. Valget falt på 1981, der det var aldersmateriale fra alle årets måneder, og det ble bestemt å ta bilder av representative otolitter fra forskjellige årsklasser.

En slik referansesamling kan og bør være et tillegg til vanlig lesing og oppbevaring av otolitter. Referansesamlingen er også et viktig verktøy for å ”illustrere” hvordan loddeotolitter aldersbestemmes på Havforskningsinstituttet.