Gå til hovedinnhold

(Er endret til Rapport fra HI) F 2011 - 8: Oppdrettet torsk sin innflytelse på vill torsk

Sammendrag

Tilstedeværelse av oppdrettsfisk på gyteplassen vil ikke alene kunne si noe om effekten av rømt oppdrettsfisk på vill fisk. Vurderingen må også være basert på genetiske analyser av, i første, rekke yngel samlet inn like etter gyting, samt genetisk overvåking av de aktuelle områdene. Denne rapporten vurderer bruk av genetiske metoder i en slik overvåkning.