Gå til hovedinnhold

Fisken og havet nr. 1 - 2012: Visuell registrering av fisk etter prøvehøsting av stortare i Nord-Trøndelag i 2011

Sammendrag

Havforskningsinstituttet gjennomførte i august-september 2011 visuelle registreringer av fisk etter prøvehøsting av stortare (Laminaria hyberborea) i Nord-Trøndelag ved hjelp av spesialdesignede stasjonære undervannskamera.