Gå til hovedinnhold

Fisken og havet nr. 4 - 2012 Undersøkelser i forbindelse med prøvehøsting av stortare i Nord-Trøndelag 2012

Sammendrag

Havforskningsinstituttet gjennomførte juni og august 2012 undersøkelser før og etter prøvehøsting av stortare (Laminaria hyperborea) i Nord-Trøndelag. I tillegg ble det gjennomført oppfølgende undersøkelser på felt som ble prøvehøstet i 2010 og 2011.