Gå til hovedinnhold

Fisken og havet nr. 5 - Utredning av program for overvåking av klimaendringseffekter i norske kyst- og havområder

Sammendrag

Denne rapporten oppsummerer eksisterende miljøovervåking og gir spesifikke forslag til hvordan denne kan utvides for best mulig å observere effektene av klimaendringene. Eksisterende miljøovervåking har ofte startet tilfeldig, på prosjektnivå, og ofte tenkt som en kortsiktig aktivitet.