Gå til hovedinnhold

Fisken og havet nr. 4 - 2013: Effekter av tarehøsting på fisk og skalldyr, Nord-Trøndelag 2012

Sammendrag

Havforskningsinstituttet gjennomførte i august 2012 registreringer av fisk ved hjelp av undervannskamera og forsøksfiske med tradisjonell fangstredskap før og etter prøvehøsting av stortare (Laminaria hyberborea) i Nord-Trøndelag. Det ble i tillegg gjennomført oppfølgende studier med undervannskamera på et felt som ble prøvehøstet i 2011.
HTTP/1.0 200 OK Server: Zope/(2.13.22, python 2.7.17, linux2) ZServer/1.1 Date: Sun, 22 May 2022 15:05:20 GMT Access-Control-Allow-Headers: x-requested-with,content-type Charset: utf-8 Connection: close Access-Control-Allow-Credentials: True Access-Control-Allow-Origin: * Access-Control-Allow-Methods: GET, OPTIONS Content-Type: text/html Fisken og havet nr. 4 - 2013: Effekter av tarehøsting på fisk og skalldyr, Nord-Trøndelag 2012 | Havforskningsinstituttet Gå til hovedinnhold

Fisken og havet nr. 4 - 2013: Effekter av tarehøsting på fisk og skalldyr, Nord-Trøndelag 2012

Sammendrag

Havforskningsinstituttet gjennomførte i august 2012 registreringer av fisk ved hjelp av undervannskamera og forsøksfiske med tradisjonell fangstredskap før og etter prøvehøsting av stortare (Laminaria hyberborea) i Nord-Trøndelag. Det ble i tillegg gjennomført oppfølgende studier med undervannskamera på et felt som ble prøvehøstet i 2011.