Gå til hovedinnhold

Fisken og havet nr. 6 - 2013: Kunnskapsstatus - plassering av oppdrettsanlegg og mulige interaksjoner med gytefelt og oppvekstområder for marin fisk og vandringsruter for laks

Sammendrag

Rapporten gir en oversikt over kunnskapsstatus om: A) mulige effekter av lokalisering av lakse- og torskeoppdrettsanlegg i og i nærheten av registrerte gytefelt for marine arter (torsk, kveite etc.), B) eventuelle effekter av oppdrettsanlegg i vandringsruter for vill laks og C) effekter av lokalisering av oppdrettsanlegg i oppvekstområder for ville marine arter.