Gå til hovedinnhold

Fisken og havet nr. 3 - 2014: Undersøkelser av stortarehøsting i Nord-Trøndelag og Nordland i 2013

Sammendrag

Havforskningsinstituttet gjennomførte undersøkelser før (april-mai) og etter (august) prøvehøsting av stortare (Laminaria hyperborea) i Nord-Trøndelag og Nordland i 2013. I tillegg ble det gjennomført oppfølgende undersøkelser på felt som ble prøvehøstet i Nord-Trøndelag i perioden 2010-2012.