Gå til hovedinnhold

Fisken og havet nr. 4 - 2014: Geographical species distribution in the Barents Sea under climate change - results from the BarEcoRe project

Sammendrag

Rapporten beskriver en undersøkelse av mulige endringer i ulike arters utbredelse i Barentshavet som kan skyldes framtidige endringer i klimaet i havet. Utbredelsesmodeller for de ulike artene er laget for å beskrive og kvantifsere forholdet mellom tidligere utbredelse og miljøforhold. På bakgrunn av enkle miljøscenarier blir den samme modellen brukt for å forutse mulige endringer i den enkelte arts romlige utbredelse. Arbeidet ble gjennomført under prosjektet BarEcoRe: Barents Sea Ecosystem Resilience under global environmental change, finansiert gjennom Norges Forskningråd.