Gå til hovedinnhold

Fisken og havet nr. 6 - 2014: Overvåkning av havforsuring: prioriteringer og vurderinger

Sammendrag

Utslippene av karbondioksid til atmosfæren fører til reduksjon av pH i sjøvann, og denne prosessen har fått betegnelsen havforsuring. Havforskningsinstituttet har overvåket havforsuring siden 2010 i samarbeid med Universitetet i Bergen og NIVA. Vi gir her en oversikt over hvor og hvordan overvåkingen foregår, og en del vurderinger av veien videre.