Gå til hovedinnhold

Fangsteffektivitet i dykkerbasert fiske etter stort kamskjell (Pecten maximus) i Sør-Trøndelag

Sammendrag

Rapporten er del av overvåkingen som er gjort på bestanden av stort kamskjell (Pecten maximus) som fiskes i Sør-Trøndelag. I tillegg til Havforskningsinstituttets egne undersøkelser av alderssammensetning hos stort kamskjell, er det i samarbeid med fangstselskaper i Sør-Trøndelag bearbeidet registreringer av levert fangst (loggbøker) til mottaksanlegg for å fremskaffe informasjon om utvikling i fisket. Dette er viktig informasjon for å kunne oppnå en langsiktig bærekraftig forvaltning og høsting.