Gå til hovedinnhold

Oppdatert kunnskapsstatus om kystnær torsk i Sør-Norge (Fisken og havet nr. 4-2016)

Sammendrag

I 2008 kom en rapport som vurderte status for kysttorsk på strekningen Svenskegrensa-Stad, og som også inkluderte forslag til forvaltningstiltak. Denne rapporten starter med en kort oppsummering av oversikten fra 2008, men bringer i hovedsak ny kunnskap som er kommet til de siste ti årene.