Gå til hovedinnhold

An Ecopath with Ecosim model of the Norwegian Sea and Barents Sea validated against time series of abundance (Fisken og havet nr. 7-2016)

Sammendrag

Her presenterer Georg Skaret og Tony J. Pitcher ein Ecopath med Ecosim økosystemmodell for Norskehavet og Barentshavet som til dels er validert mot mengdemålingstidsseriar. Ecopath modellparametre på norskehavs- og barentshavsorganismar er henta frå litteraturen eller frå tilnærmingar viss ikkje annan informasjon er tilgjengeleg. Sårbarheitsparameteren som beskriv kor sårbart eit gitt bytte er for ein gitt predator, og som modellen er svært sensitiv ovafor, blei tilpassa ved å kjøra ein historisk modell balansert for åra 1950 til 2000 og modellerte mengdemålingstidsseriar mot tidsseriar frå akustiske tokt eller VPA-køyringar.