Gå til hovedinnhold

Samling av 0-gruppe sei toktrapportar 1985-1993 (Fisken og havet nr. 4-2017)

Sammendrag

Denne rapporten er ei samling av alle toktrapportar frå dei årlege kartleggingstokta etter 0-gruppe sei (Pollachius virens) som vart gjennomført av Havforskingsinstituttet i perioden 1985-1992 for området nord for 62°N, og i 1986-1993 i Nordsjøen. Formålet med tokta var å kartleggje utbreiing og mengd av 0-gruppe sei for å få ein indeks på årsklassestyrken før yngelen kom inn til norskekysten. (Av Kjell Nedreaas og Odd M. Smedstad)