Gå til hovedinnhold

Dynamic Mapping of North Sea Spawning - Report of the KINO Project (Fisken og havet nr. 2-2017)

Sammendrag

Svein Sundby mfl.: Gyteområder og gyteperioder for 34 fiskearter i Nordsjøen er undersøkt ved kombinert utnyttelse av data, modell og litteratur. Hoveddelen av datatilfanget er fra egg- og larvetokt. I tillegg er det benyttet data for gytende fisk fra både forskningsfangster og kommersielle fangster. Bakerst i rapporten er en litteraturstudie som viser at klimaendringene over de siste 50 år har påvirket fordeling av mange av fiskebestandene, herunder gytefeltene.