Gå til hovedinnhold

Estimation of acoustic indices with CVs for Northeast Arctic saithe in the Norwegian coastal survey 2003–2017 applying the Sea2Data StoX software (Fisken og havet nr. 1-2018)

Sammendrag

Sea2Data programmet StoX er brukt til å estimere akustiske indekser med CV og lengde og vekt ved alder for nordøstarktisk sei fra det norske kysttoktet Varanger – Stad i 2013 til 2017. Indeksene er sammenlignet med indekser tidligere estimert med programmet BEAM, og forskjeller er i hovedsak forklart ved forskjeller i strata-areal.