Nr 11 2006 Musings on nematode parasites pdf

Sammendrag

Musings on nematode parasites
Rapporten tar for seg hva vi vet og ikke vet om morfologi, biologi og livssykluser hos nematoder i marin fisk og fiskespisende sjøpattedyr og fugl. Nematodelarven (kveisen) som vi av og til finner i fisk kan være mer harmløs enn vi tidligere har regnet med.