Nr 13 2004 Fiskeressurser i ytre Oslofjord sammenlignet med resten av den norske Skagerakkysten pdf