Nr 5 2004 Taksering av bestand av rognkjeks nord for 62oN pdf