Gå til hovedinnhold

Nr 11 2002 Stromforhold, fodetilgang og algetoksiner i et blaaskjellsanlegg pdf

Sammendrag

De fysiske og biologiske faktorene som er med på å bestemme fødetilgang, produksjon og innhold av algetoksiner i blåskjell er undersøkt i et tradisjonelt norsk blåskjellannlegg. Redusert vannutskiftning ga varierende kvalitet på blåskjellene og det ble funnet at skjellene med liten tilgang på føde var mest giftig. Beregninger basert på observasjonene, viser at fødetilgang og mengden blåskjell kan økes betydelig ved å gå fra lange rektangulære til mer kvadratiske anlegg.