Nr. 1: Effekter av skjellsandopptak på lokale gytefelt