Gå til hovedinnhold

Nr. 2: Utvikling av marine verneområder (MPA) som forskningsmetode i arbeidet for økosystembasert forvaltning

Sammendrag

Innstilling til Havforskningsinstituttet om Marine verneområder (MPA) som forvaltningsredskap i kystsonen