Gå til hovedinnhold

Nr. 9 :Dypvannsfisk i Førdefjorden. Sannsynlighet for miljøkonsekvenser for bestander av dypvannsfisk som følge av dypvannsdeponi av gruvegang fra rutil-utvinning i Engebøfjellet, Naustdal kommune

Sammendrag

Nordic Mining ASA planlegger å utvinne rutil fra en forekomst i Engebøfjellet på nordsiden av Førdefjorden i Naustdal kommune i Sogn og Fjordane. Tiltaket er konsekvens-utredningspliktig etter bestemmelser i Plan- og bygningsloven, og Norsk institutt for vann-forskning (NIVA) fikk oppdraget med å koordinere KU-prossessen. Havforskningsinstituttet fikk i denne sammenheng i oppdrag å utrede sannsynligheten for miljøkonsekvenser for bestander av dypvannfisk som følge av etablering av dypvannsdeponi for gruveavgang i fjorden.