Gå til hovedinnhold

Nr. 5: Kompetanseheving skjellpatologi

Sammendrag

I alt arbeid med dyrehelse er det et krav om at personell skal ha formell og reell kompetanse. Denne rapporten dokumenterer at Lisbeth S. Harkestad har relevant reell og formell kompetanse innen skjellbiologi, anatomi, patologi og diagnostikk. Denne kompetansen er unik på nasjonalt nivå. Kompetansenivået bør med god margin tilfredsstille det nivået som kreves for forskningsoppgaver innenfor skjellhelse, på høyt faglig nivå. Det tilfredsstiller også kompetansekravene til godkjenning av avleser for skjellsykdommene bonamiose og marteiliose hos østers basert både på histopatologi og PCR-basert diagnostikk.