Gå til hovedinnhold

Nr. 4: Kvoteråd for vassildfiske i norsk sone i 2010

Sammendrag

Anbefalinger:
Det anbefales en totalkvote på 10.000 tonn for direkte fiske etter vassild nord for 62°N i 2010.
Havforskningsinstitutet har ikke innvendinger mot bifangstregulering av vassild sør for 62°N.