Gå til hovedinnhold

Nr. 1: Optimal føringskapasitet og velferd for levende, villfanget torsk

Sammendrag

Sluttrapport til Fiskeri- og Havbruksnæringens Forskningsfond. Optimal føringskapasitet og velferd for levende villfanget torsk
Del 2: Praktiske forsøk – uttesting av etasjeskiller for økt hvileareal